periodic table

6/28/2011

syarat-syarat kemasukan ke menara gading

1. Matrikulasi Sains

Kepujian dalam Bahasa Melayu dan Matematik serta mendapat kepujian dalam 3 matapelajaran seperti berikut : Matematik Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.
Pelajar juga perlu lulus Bahasa Inggeris.

2. Matrikulasi Undang-undang

Kepujian dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sejarah.
Pelajar juga perlu mendapat 2 kepujian lain dalam mana-mana matapelajaran teras atau elektif.
Pelajar yang mendapat kepujian dalam Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris 1119 akan diberi keutamaan. 3.    Matrikulasi Perakaunan

Kepujian dalam Bahasa Melayu dan Matematik serta mendapat kepujian dalam 3 matapelajaran berikut :
Sejarah, Geografi, Pendidikan Islam, Perdagangan, Prinsip Perakaun, Ekonomi Asas, Sains dan Kesusasteraan Melayu atau Inggeris.

4.    Matrikulasi Kejuruteraan

Kepujian dalam Bahasa Melayu, Matematik dan Fizik serta mendapat kepujian 2 matapelajaran berikut : Matematik Tambahan, Kimia, Pengajian Kejuruteraan dan Elektronik atau Lukisan Kejuruteraan atau Teknologi Kejuruteraan.
Pelajar juga perlu lulus Bahasa Inggeris.

Comments :

0 comments to “syarat-syarat kemasukan ke menara gading”

Post a Comment

 

Copyright © 2009 by ...